Работно време – ДЦ Фармадент – Градска болница
Намери доктор

Работно време – ДЦ Фармадент – Градска болница

март 16, 2020

дентален център

Варна, бул. Съборни №40, тел.052 61 41 01, 052 64 73 64; GSM:0879 61 00 06, 0879 61 00 07 email: farmadent@abv.bg, www.farmadent.bg

Предвид въведено извънредно положение в страната и по Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. от Министерство на здравеопазването, ние от Дентален център „ФАРМАДЕНТ“ не можем да останем безучастни към създалата се ситуация. В клиниката са осигурени всички необходими предпазни и дезифекциозни  средства. Налага се за безопасността на всички пациенти и персонала да въведем следната организация в лечебното заведение, считано от 13.03.2020 г.:

 

  1. Клиниката ще продължи да работи за пациенти с работно време от 8:00 до 20:00ч.
  2. Капацитетът на персонала е ограничен, както и приема на пациенти.
  3. Недопускане на повече от един пациент в чакалнята. Влизането в лечебното заведение ще става само по един, като изчакването на пациенти и техните придружители навън.
  4. Провеждане на телефонна анкета и сваляне на предварителна анамнеза преди записване на час във връзка с общото здравословно състояние на пациента и скорошни пътувания в рискови зони.
  5. На регистратура ще се допускат само по един пациент.
  6. След като заплатите Вашите снимки ще получите резултати пред входната врата на лечебното заведение.
  7. Измерване на температурата на пациентите преди лечение.
  8. Увеличаване на броя на дезинфекции на подове и повърхности на всеки час.
  9. Спиране на употребата на аерозолни дезифектанти
  10. Намаляване на използването на високооборотни наконецници за намаляване на образуването аерозол в лечебните помещения.

 

 

Молим всички наши пациенти за разбиране и коректност. Запазваме правото си да променяме установения работен план според развитието на извънредното положение, като всички наши пациенти ще бъдат уведомени.

Бъдете здрави и се пазете!

С уважение: Ръководството на ДЦ „ФАРМАДЕНТ“

 

Posted in Blog

Leave a Comment