Три дейности при зъболекар плаща НЗОК
Намери доктор

Три дейности при зъболекар плаща НЗОК

ноември 1, 2016
Работно време на стоматологичен кабинет Фармадент

Три дейности при зъболекар плаща НЗОК до края на 2016 година. Все още имате време да използвате правото си на здравноосигурени лица. Според статистиката повече от 50% от имащите право на дентална помощ по Здравна каса не се възползват от него и парите просто “изгарят”. А за лицата над 18 години това са над 90 лв. на година.

Здравноосигурените лица до 18 години не заплащат потребителска такса

Здравноосигурените лица до  18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:

Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година.

Четири лечебни дейности, като  до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб

 

 

 

Вид дейности

 

 

Код

Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години Стойност заплащана от пациента
 

до 18

 

над 18

Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист  

101

 

6,44

 

6,44

 

1,80

 

1,80

 

Обтурация с амалгама или химичен композит

 

301

 

32,40

 

28,40

не заплаща  

 

4,00

 

 

Екстракция на временен зъб с анестезия

 

508

 

13,00

 

не

не заплаща  

не

 

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

 

509

 

32,40

 

28,40

 

не заплаща

 

4,00

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб  

332

 

 

21,92

 

 

не

 

4,70

 

не

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб  

333

 

68,93

 

не

 

12,30

не

 

         

Здравноосигурените лица над 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности:

Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни.

Три лечебни дейности за съответната календарна година

 

Пакет специализирана хирургична извънболнична дентална помощ

 

 

 

Видови дейности

 

 

Код

Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години Стойност заплащана от пациента
 

над 18

Специализиран обстоен преглед 102 7,30 1,80
Инцизия в съединителнотъканни ложи вкл. анестезия  

520

 

11,90

 

7,50

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия  

510

 

25,41

 

13,50

Контролен преглед след някоя от горните две дейности  

544

 

3,80

 

0,80

 

 

Здравноосигурените лица ползват специализирания пакет след изпращане от общопрактикуващ лекар по дентална медицина от извънболнична помощ с талон направление бланка №119А-МЗ.

 

 

Leave a Comment