Oт днес Денталният център на бул. “Съборни” 40 в ДКЦ “Света Климентина” възстановява дейност
Намери доктор

Oт днес Денталният център на бул. “Съборни” 40 в ДКЦ “Света Климентина” възстановява дейност

май 18, 2020

Oт днес Денталният център на бул. “Съборни” 40 в ДКЦ “Света Климентина” възстановява дейност

Варна, бул. Съборни №40, тел.052 61 41 01, 052 64 73 64; GSM:0879 61 00 06, 0879 61 00 07 email: farmadent@abv.bg, www.farmadent.bg

 

Здравейте приятели,

С радост искаме да Ви съобщим, че от днес Денталният ни център на бул. “Съборни” 40 в ДКЦ “Света Климентина”, ет. 3 – ВЪЗСТАНОВЯВА ДЕЙНОСТ.
Ние сме с работно време от 08:00 – 19:00ч.
И тъй като сме в извънредна епидемична обстановка, правилата си остават същите:
  1. Няма да се допускат повече от четирима пациенти в чакалнята. Влизането в лечебното заведение ще става по един. Повече от предвидените пациенти и придружителите на пациентите ще трябва да изчакват навън.
  2. Ще се провежда телефонна анкета и сваляне на предварителна анамнеза, преди записване на час, във връзка с общото здравословно състояние на пациента.
  3. На регистратура ще се допуска само по един пациент.
  4. Увеличаване на броя на дезинфекции на подове и повърхности на всеки час.
  5. Спиране на употребата на аерозолни дезифектанти.
  6. Намаляване на използването на високооборотни наконецници за намаляване на образуването аерозол в лечебните помещения.
  7. Молим всички пациенти да спазват дистанция помежду си на разстояние 1,5 –2,0 м, както и да носят маски в лечебното заведение!

 

Бъдете здрави и се пазете!

 

С уважение: Ръководството на

ДЦ „ФАРМАДЕНТ”

Posted in Blog

Leave a Comment