Условия на работа по време на Covid-19
Намери доктор

Условия на работа по време на Covid-19

ноември 10, 2020
Условия на работа по време на Covid-19

Дентални центрове “ФАРМАДЕНТ” не можем да останем безучастни към създалата се ситуация. В клиниката са осигурени всички необходими предпазни и дезифекциозни средства.

За безопасността на всички пациенти и персонала в лечебното заведение е въведена следната организация:

1. Влизането в лечебното заведение става само по един, като изчакването на пациенти и техните придружители е отвън. Има поставен дезифектант за ръце в чакалнята.
2. Недопускане на повече от един пациент в чакалнята.
3. Провеждане на телефонна анкета и сваляне на предварителна анамнеза преди записване на час във връзка с общото здравословно състояние на пациента.
4. На регистратура се допускат само по един пациент.
5. След като заплатите Вашите снимки ще получите резултати пред входната врата на лечебното заведение.
6. Измерване на температурата на пациентите преди лечение.
7. Увеличаване на броя на дезинфекции на подове и повърхности на всеки час.
8. Спиране на употребата на аерозолни дезифектанти
9. Намаляване на използването на високооборотни наконецници за намаляване на образуването аерозол в лечебните помещения.
10. Използване на бактерицидна лампа във всеки кабинет.

Молим всички наши пациенти за разбиране и коректност. Запазваме правото си да променяме установения работен план според развитието на извънредното положение, като всички наши пациенти ще бъдат уведомени.

С уважение: Ръководството на ДЦ „ФАРМАДЕНТ”

Posted in Blog

Leave a Comment